Ziekmelden / absentie

Als uw kind door ziekte of andere redenen niet op school kan komen, verzoeken wij u dit te melden via "Social Schools" vóór aanvang van lessen. https://app.socialschools.eu
Wij stellen het op prijs als u afspraken met huisarts, tandarts, orthodontist, enzovoort. zo veel mogelijk na schooltijd of op woensdagmiddag wilt maken.

Kleuters van 4 jaar mogen onder schooltijd naar zwemles. Op het moment dat een kleuter 5 jaar wordt, is zwemles geen geldige reden meer voor afwezigheid. In de zwembaden houdt men hier rekening mee door de tijden aan te passen.