KIDD

Vuurvogel neemt deel aan het programma van KIDD. Dit is een doorlopende leerlijn kunst en cultuuronderwijs voor groep 1-8. De kunst in Almere en Flevoland staat centraal. De kinderen maken kennis met kunst en architectuur uit de eigen wijk, theater uit de stad, en landschapskunst en archeologische vindplaatsen uit de provincie.

De leerlijn bestaat uit 4 blokken per schooljaar. Drie keer per jaar komt er een kunstenaar in de klas die met de kinderen actief aan de slag gaat. Ook gaat iedere groep één keer per schooljaar op excursie naar een theatervoorstelling of een culturele instelling in Almere/Flevoland.