Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad (OR) biedt vanuit de oudergeleding ondersteuning aan de school en de leerkrachten bij het organiseren van tal van activiteiten. Zij zijn onmisbaar bij bijna alle activiteiten in de school.

De OR vertegenwoordigt alle ouders; daarom zijn de vergaderingen in principe openbaar. Als er zaken van persoonlijke aard moeten worden besproken kunnen die als laatste op de agenda worden gezet en om privacy redenen aan het eind in besloten kring aan de orde komen.

Elk OR-lid heeft zitting in één of meerdere commissies binnen de OR. Deze commissies bespreken samen met een delegatie van het team hoe de desbetreffende activiteiten georganiseerd gaan worden.Aan het begin van elk schooljaar krijgen de ouders een uitnodiging voor de Algemene Jaarvergadering. Op deze vergadering legt de OR  verantwoording af over de besteding van de ouderbijdrage, presenteert zij haar jaarverslag en de nieuwe begroting en hebben de ouders de gelegenheid om vragen te stellen. Ook wordt de hoogte van de ouderbijdrage voor het komende schooljaar vastgesteld. De OR vergadert ongeveer acht keer per jaar volgens een vast rooster. Bij de vergadering is de directie aanwezig die input geeft aan ouders.

Heeft u een vraag of opmerking voor de OR, mail dan naar: ouderraad@vuurvogel.asg.nl