Verlof en leerplicht

Wilt u uw kind thuishouden of op vakantie gaan buiten de schoolvakantie om?
Als uw kind 5 jaar is, is het leerplichtig. Wilt u uw zoon of dochter buiten de schoolvakanties van school houden voor vakantie of om andere redenen, dan moet u hiervoor buitengewoon verlof aanvragen. Voor het aanvragen van buitengewoon verlof heeft de directie van de school een speciaal formulier. U kunt deze ook bij de administratie ophalen.

Dit moet u doen

  • Lever het ingediende formulier persoonlijk in bij de directie.
  • Doe dit minimaal 8 weken van tevoren.

In de brochure, welke u middels onderstaande link kunt openen, kunt u meer lezen over verlof en leerplicht.

Informatiebrochure voor ouders m.b.t. verlof en leerplicht