Inschrijven

Inschrijven op basisschool Vuurvogel

Voor de inschrijving willen we altijd een gesprek met u hebben over onze school en over uw kind. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur van de school via e-mail.

Als er geen onderwijskundige bezwaren zijn kan uw vierjarig kind altijd ingeschreven worden. Is uw kind al ouder dan zullen wij altijd eerst contact opnemen met de school waar uw kind vertrekt. Binnen de gemeente Almere is de afspraak gemaakt om tussentijds van school te wisselen niet toe te staan. Uitzonderingen zijn bespreekbaar. Van school wisselen kan wel rond de zomervakantie en uiteraard bij verhuizingen.

Samen met u willen we dus bekijken of  Vuurvogel voor uw zoon/dochter de optimale ontwikkeling kan verzorgen. Het is goed om kritisch in onderwijsland rond te kijken en we zijn er daarom trots op als u ons het vertrouwen geeft voor de begeleiding van uw kind.