Overblijf (TSO)

Het is mogelijk om gebruik te maken van de tussenschoolse opvang. Deze opvang wordt verzorgd door een vast team van vrijwillige overblijfmedewerkers. Wanneer uw zoon/dochter gebruik maakt van de TSO zijn hier kosten aan verbonden.

40 strippenkaart         €80,00

20 strippenkaart         €45,00

10 strippenkaart         €22,50

1 keer overblijven      €  2,50

De kosten kunnen zowel contant als middels overschrijving worden betaald. De bankgegevens staan op onze website.

Elke woensdagochtend tussen 8:15 uur en 8:45 uur is er een medewerker van de school aanwezig om ouders de gelegenheid te geven vragen te stellen en strippenkaarten te kopen. De kinderen dienen zelf brood mee te nemen en eventueel drinken. Voor iets te drinken wordt gezorgd.