Voor- en naschoolse opvang

Wij werken samen met “Baloe”. Zij verzorgen de buitenschoolse opvang.  “Baloe” is een professionele organisatie voor kinderopvang. Zij verzorgen de opvang voordat de school begint, aan het einde van de schooldag, maar ook tijdens studiedagen en/of vakanties. “Baloe” kunt u vinden in het eerste lokaal naast de kleuteringang. Meer informatie vindt u op de website van Baloe: http://baloekinderdagverblijf.nl/

Daarnaast zijn er verschillende organisaties voor naschoolse opvang die na 15:15 uur kinderen ophalen. Deze kinderen wachten onder begeleiding in het gebouw, totdat ze opgehaald worden