Visie

Onze visie op onderwijs

Onderwijs is er op gericht kinderen van een breed aanbod te voorzien. Bij ons ontwikkelen de kinderen zich op zowel cognitief als creatief gebied. In ons onderwijs is er een duidelijke verbinding te zien tussen de cognitieve ontwikkeling en het kunst & cultuuraanbod in het programma.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen nieuwsgierig, met plezier en gemotiveerd bezig zijn om te leren en zich te ontwikkelen. Elk kind heeft leer- en ontwikkelmogelijkheden. Daarom richten wij alle lessen zodanig in dat elk kind uitgedaagd wordt om er het optimale uit te halen. Dit vraagt van de leerkrachten dat er dagelijks met veel passie, betrokkenheid en ‘vuur’ ons werk uitvoeren! We leggen voor zowel de kinderen als voor onszelf de lat hoog en hebben hierbij een open en nieuwgierige houding.

Als voorgaande staat en beleefd wordt in de school, zal dit leiden tot een veilige en prettige omgeving waarin iedereen er mag zijn, tot zijn/haar recht komt en inbreng heeft in de school. Dit alles binnen een duidelijk kader van regels en afspraken zodat iedereen weet hoe we ons opstellen en gedragen op De Vuurvogel.

Waardering en respect staan voorop!