Klankbordgroep

Ouderklankbordgroep

Kinderen ontwikkelen zich beter als school en ouders goed contact met elkaar hebben en met elkaar samenwerken. We werken met ouders samen aan:

  • informeel partnerschap: samen staan voor de activiteiten en werkzaamheden van de school/instelling;

  • formeel partnerschap: samen staan voor het beleid van de school/instelling;

  • didactisch partnerschap: samen staan voor het leren van het kind

  • pedagogisch partnerschap: samen staan voor het welzijn en de opvoeding van het kind;

  • Maatschappelijk partnerschap: samen staan voor de plek van het kind in de maatschappij.

 

De ouderklankbordgroep bestaat uit ouders van de Vuurvogel en wordt voorgezeten door de directeur. De vergaderdata worden aan het begin van het schooljaar bepaald.

De ouderklankbordgroep denkt mee en geeft advies aan de directeur op de onderwerpen die zij aandraagt. De onderwerpen zijn onderwijs- en/of school gerelateerd.

Het is goed om te weten dat de directeur niet verplicht is om het advies van de klankbordgroep over te nemen. De directeur bepaalt zelf welke adviezen zij overneemt en welke niet en betrekt daarbij zo nodig het team en/of de MR. De klankbordgroep is geen officieel orgaan en heeft geen adviesrecht of instemmingsrecht.